AVŞAR TÜRKLERİNİN ONGUNU TAVŞANCIL KUŞU

Türklerin, bazı hayvanları ve yırtıcı kuşları kutsal sayarak, onları kendilerine sembol edinmeleri bir inanıştı. Oğuzlarda ise her dört boyun ortak bir yırtıcı kuş (doğan kuşunun türleri) sembolü vardı. Bunlara Ongun denirdi. Ancak Ongunların Moğol tesiriyle oluştuğunu anlıyoruz. Çünkü Kaşgarlı’da ongunlar yoktur ve ilk kez Reşideddin bunlardan bahseder.

Avşar boyunun ongunu da (Bey-dili, Kızık, Karkın ile birlikte) Reşidüddin ve Yazıcıoğlu’na göre tavşancıl kuşu (kartala benzeyen fakat daha küçük ve kahve renkli bir kuş) , Ebulgazi Bahadır Han’a göre ise çure-laçin kuşudur.

Makalenin Devamını okumak için lütfen tıklayınız !!!

Kaynak:http://www.avsarobasi.com/avsarlar-kimdir/avsarlarin-ongunu/27-avsarlarin-tarihi-kaynaklari/ongunu-damgasi-protokol-yeri.html