Sevindik Han ve Avşar Beyliği

sevindik_hanAkkoyunlu Devleti’nin, Osmanlılardan aldığı darbeler sonucu zayıfladığı ve Şeyh Cüneyd’in haleflerinin devlet kurmak için faaliyete giriştiği dönemlerde iki ülke arasında bulunan topraklarda kontrol kaybedilmişti. Bu esnada ortaya çıkan Afşar Boyu’na mensup Sevindük Han, bu mücadelelerden istifade etmesini bilmiş ve ana kitlesi Avşarlara dayanan göçebe bir beylik kurmaya muvaffak olmuştur.

Doğuda Elegez Dağı’ndan batıda Kop Dağı’na varıncaya kadar yayılan beylik, Erzurum merkez olmak üzere Çobanköprüsü, Bayburt, Kars ve Şüregel (Gümrü ile Arpaçay’ın Kızılçakçak ve Başgedikler Bucağı) bölgelerini içine alıyordu.; Beyliğin kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte; evvelce Safevi nüfuzuna tabi iken Yavuz Selim’in Trabzon valiliği sırasına tesadüf eden 1508-10 tarihinde Osmanlı nüfuzuna girdiğini düşünürsek (Yavuz 1508’de Gürcistan Seferi dönüşü İran topraklarına girerek Safeviler’i yenmişti. Afşarlar, bu savaşta Safevi ordusunda çarpıştılar ), beyliğin henüz II. Beyazıt’ın ilk devirlerinde kurulduğunu tahmin edebiliriz.

Yazının Devamını Okumak İçin Tıklayınız !!!(www.avsarobasi.com)